Selvtillit og selvfølelse

Selvtillit og selvfølelse

Hvordan bygge egen og andres selvtillit

Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet til egne evner og prestasjoner? Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring, men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.

Selvfølelse baserer seg på verdien i enkeltmennesket. Gode og trygge relasjoner skaper grunnlaget for et godt forhold til en selv. God selvfølelse gir økt livskvalitet.

Dette foredraget gir deg konkrete tips til hvordan du kan bygge din egen og andres selvtillit. Videre skaper foredraget bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.

"Takk for en utrolig bra runde i går! Jeg er hektet på tankegods og viktigheten av relasjoner, og i dag har vi kjørt ferdighetstrening der studentene fikk testet ut hverandre. Jeg fikk mange spontane reaksjoner i går på at studentene synes ditt foredrag var nyttig og bra. I dag ble jeg takket for at jeg er villig til å bytte ut «vanlig» undervisning med Marco!"
Silje Mæland – Førstelektor, Høgskolen i Bergen

Kontakt
Marco
Elsafadi AS

Kontaktperson: Marco Elsafadi
Telefon: +47 99 00 66 66
E-post: marco@marco.no
Adresse: Bjørgedalen 154D, 5141 Fyllingsdalen

Kontakt
Francois
Elsafadi AS

Kontaktperson: Francois Elsafadi
Telefon: +47 99 00 80 90
E-post: francois@marco.no
Adresse: Møllebakken 32, 3267 Larvik

Skal vi ta en prat?

Legg igjen navn og nummer, så ringer vi deg – helt uforpliktende, selvsagt.