Francois

Francois Elsafadi

Relasjonshøvding 

Francois Elsafadi er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin. Han kom til Norge som 14-åring og var på dette tidspunktet i ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland. Det samme kunne han ha gjort i Norge om han og familien ikke hadde blitt så bra integrert som de ble.

Francois har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

Francois er spesielt opptatt av å arbeide mot urettferdighet og hjelpe de svakeste i samfunnet.

«Hvis verdien av deg selv kun er knyttet til prestasjon, blir det vanskelig å feile.»

Francois har i flere år holdt foredrag om mange av de samme temaene som Marco. Det begynte med at han fikk en forespørsel om å besøke en skole hjemme i Larvik for å fortelle om sine erfaringer, men det var først når Marco ble alvorlig syk, og Francois måtte steppe inn for ham, at det ble en heltidsjobb.

Selv om Francois og Marco har mye til felles, er det også en del som skiller dem. Deres ulike personlige erfaringer gjør at foredragene er forskjellige fra hverandre selv om budskapene er de samme. Mens Marco i sin tid satset på idrett, gikk Francois sin egen vei. Etter et forsøk på å ta pilotutdannelse i Tyskland startet Francois som selvstendig næringsdrivende og drev egen virksomhet frem til han begynte i New Page. Han har hatt både opp- og nedturer, og disse erfaringene har bidratt til å forme han og budskapet hans.

Oppveksten til Francois Elsafadi har gitt mange utslag, blant annet for språket. I tillegg til norsk, snakker han til daglig tysk, engelsk og arabisk.

«Motivasjon er en kombinasjon av bevissthet og vilje.»

 

 

Skal vi ta en prat?

Legg igjen navn og nummer, så ringer vi deg – helt uforpliktende, selvsagt.