«Den som ser etter gull, finner gull!» – Aktivitetshuset Prindsen

Hvis du betrakter folk som ressurser, blir de ressurser

Aktivitetshuset Prindsen inviterer til åpent seminar 19. mai fra kl. 10 – 15 Storgata 36b.

10.00 -12.00 «Relasjonens kraft – på godt og vondt»
Francois Elsafadi, Relasjonshøvding

En relasjon er den energien som oppstår når individer møtes. Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker menneskene rundt deg? Du er avhengig av gode relasjoner for å fungere optimalt, og andre er avhengig av deg. 

12.00 Lunsj (gratis!)

13.00 – 15.00 «Spør meg hva jeg har, ikke bare hva jeg mangler»
Ole Hamre, komponist og musiker

Vil du få til gjensidig berikende samhandling med andre mennesker, er det ofte lurere å spørre dem hva de har enn hva de mangler. Ressursfokuset ligger i kunstens vesen generelt og i Fargespill spesielt.

En dag til inspirasjon, glede og ettertanke.